Комунальний заклад "Одеська спеціальна школа №91 Одеської обласної ради"

 

Правила прийому здобувачів освіти до школи

Зарахування дітей до школи проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 № 831 «Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти:

 1. Заява батьків або законних представників.
 2. Висновок ІРЦ.
 3. Аудіограма.
 4. «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», заповнена за формою первинної облікової документації     № 086-1/о (МСЕК)
 5. Висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності).
 6. «Карта профілактичних щеплень», заповнена за формою первинної облікової документації    № 063/о.
 7. Індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності).
 8. Копія свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує особу.
 9. Копія ідентифікаційного коду дитини (за наявності)
 10. Довідка з місця реєстрації дитини.
 11. Копія паспорту та ідентифікаційного коду батьків.
 12. Копії документів, які підтверджують статус матері-одиначки, багатодітних та малозабезпечених родин (за наявності).